PMC-310S

کابل ارتباط سریال بین PC-PLC و PC-HMI، جهت بارگذاری برنامه
کد قطعه تولید کننده: PMC-310S
تماس برای قیمت
مشخصات محصول
مشخصات
کابل ارتباطی 9 پین (PC) به 6 پین (PLC)
برچسب های محصول
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند
کابل ارتباطی USB بین PC و PLC جهت بارگذاری برنامه
تماس برای قیمت