USB-301A

کابل ارتباطی USB بین PC و PLC جهت بارگذاری برنامه
کد قطعه تولید کننده: USB-301A
تماس برای قیمت
مشخصات محصول
مشخصات
کابل ارتباطی از نوع USB
برچسب های محصول
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند
کابل ارتباط سریال بین PC-PLC و PC-HMI، جهت بارگذاری برنامه
تماس برای قیمت